Peržiūrėti krepšelį

Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos.

 1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes E-PARDUOTUVĖJE.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas svetainėje. Pirkėjui perkant internetu, užsakymui taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Norėdami sudaryti užsakymus parduotuvėje, Pirkėjas turi atitikti tam tikrus kriterijus:

1.3.1. fizinis asmuo, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų tik su tėvų ar globėjų sutikimu, išskyrus atvejus, kai jie dirba savarankiškai;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pardavėjas, tvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad pagal 1.3. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-PARDUOTUVĖJE.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, parduotuvėje sukūręs prekių krepšelį, nurodydamas pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“. užsakymo mygtuką (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, apmokėjimo tvarka, terminai“).

2. Asmens duomenų apsauga.

 

2.1. Užsisakyti prekes E-PARDUOTUVĖJE pirkėjas gali:

2.1.1. prisiregistruodamas E-PARDUOTUVĖJE (įvesdamas registracijos formoje prašomus duomenis);

2.1.2. neužsiregistravęs šioje E-PARDUOTUVĖJE.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklėse (2.1. punkte) numatytu būdu, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose turi nurodyti Pirkėjo asmens duomenis, būtinus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui: vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir el.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo asmens duomenys, pateikti perkant prekes (2.2. punktas), būtų tvarkomi E-PARDUOTUVĖS ir jos darbuotojų Pirkėjo įsigytų prekių ir paslaugų pristatymo tikslu. Informacija gali būti naudojama Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo E-PARDUOTUVĖJE prekių ir paslaugų pardavimo procesui, prekių pristatymo ir reikiamos paslaugos suteikimo tikslu, taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytas el. gali būti naudojami informaciniams pranešimams, reikalingiems prekių užsakymui, būtų siunčiami elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu.

2.5. Pirkėjas, registruodamasis E-PARDUOTUVĖJE ir užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos.

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-PARDUOTUVĖJE, laikydamasis šių Taisyklių ir kitos e-parduotuvėje nurodytos informacijos, parduotuvės informacijos skiltyse nurodyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties su E-PARDUOTUVĖL, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (el. paštu, nurodant grąžinamą prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų. nuo pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (pvz., kai sudaroma higienos prekių – patalynės pardavimo sutartis; informaciją žr. VšĮ „Vartotojų centras“ http://www.vārtojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimas ir keitimas“ 18 punktas.).

3.3. Pirkėjas gali pasinaudoti taisyklėmis 3.2. tik tais atvejais, kai prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudota.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeitė Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo kuo greičiau juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti, kad Pardavėjas skyrelyje „Kontaktai“ nurodė susisiekimo priemones.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis E-PARDUOTUVE, sutinka su šiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir pareigos.

 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui naudotis E-PARDUOTUVĖS paslaugomis.

4.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo E-PARDUOTUVĖS reputacijai. Parduotuvės veiklos stabilumas, saugumas ar įsipareigojimų nevykdymas, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis E-PARDUOTUVĖL arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos forma.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui užsakytas prekes Pirkėjo pirkimo lange nurodytu adresu.5. Prekių užsakymas, kainos, apmokėjimo tvarka, terminai.

 

5.1. E-PARDUOTUVĖJE Pirkėjas prekes gali įsigyti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – išsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el.

5.3. Prekių kainos el.paštu parduotuvėje ir atliktame užsakyme nurodytos eurais su PVM.

5.4. Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš šių būdų:

5.4.1. Internetinė bankininkystė – tai išankstinis apmokėjimas naudojant Pirkėjų bankinės sistemos naudojamą el. Pirkėjas, norėdamas naudoti šią mokėjimo formą, turi būti pasirašęs pirkimo internetu sutartį su savo banku. Pinigus Pirkėjas perveda į E-PARDUOTUVĖS atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta per banko internetinės bankininkystės sistemą.

5.4.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į E-PARDUOTUVĖS banko sąskaitą.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už pirkinių krepšelį, prekių krepšelis supakuojamas ir apskaičiuojamas pristatymo laikas.

6. Prekių pristatymas.

 

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats prekių priimti negali, o prekės pristatomos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

6.4. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjas sandėlyje neturi reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl pristatymo sąlygų.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių aplinkybių. pardavėjas.

6.6. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją, jeigu - siunta pateikiama sudaužytoje ar kitaip pažeistoje pakuotėje; siuntoje yra neužsakytų prekių arba neteisingas jų kiekis; siunta nėra komplektuojama su prekių krepšeliu.

6.7. Visais atvejais, jeigu Pirkėjas pristatymo metu pastebi pakuotės pažeidimus, savo pastabas privalo nurodyti kurjerio pateiktame pristatymo dokumente arba surašyti atskirą šių pažeidimų protokolą. Pirkėjas tai turi padaryti dalyvaujant kurjeriui. To nepadarius, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekės sugadinimo, susijusio su pakuotės pažeidimu, kurių Pirkėjas nenurodė kurjerio pristatymo dokumente.

7. Prekės kokybė, garantijos.

 

 

7.1. E-PARDUOTUVĖJE parduodamų prekių duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad parduotuvėje esančios E-PARDUOTUVĖS prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją tam tikram laikotarpiui, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodytos tokių prekių aprašymuose.

7.4. Jeigu pardavėjas tam tikrų rūšių prekėms nesuteikia kokybės garantijos, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.


8. Prekių grąžinimas ir keitimas.8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos pagal 2001 birželio 29 d., įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutartis negali būti nutraukta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (kai sutartis sudaroma 2008 m. pardavimas : //www.vārtojucentras.lt/istatymas.php?id = 1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18. punktas). Pinigai už grąžinamas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Norint grąžinti prekę (-es) pagal Taisyklių 8.1. Pirkėjas tai gali padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skiltyje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir priežastis. už grąžinimą.

8.3. Pirkėjui grąžinant prekes turi būti įvykdytos šios sąlygos:

8.3.1. grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė ir pan.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.3.4. grąžinama prekė turi būti tokios pat komplektacijos, kokios ją gavo Pirkėjas;

8.3.5. grąžinant prekes būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jeigu Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytas grąžinimo procedūras

8.5. Grąžinus ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes atsiimti ir pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama už prekę sumokėta suma, neįskaitant pristatymo kainos.

9. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė.

 

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pardavėjui pateiktų asmens duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas registracijos formoje nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už pasekmes ir įgyja teisę reikalauti atlyginti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudodamasis savo E-PARDUOTUVĖS paskyra.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi su Pirkėju susijęs trečiasis asmuo. Tuo atveju, kai Pirkėjo prisijungimo duomenimis naudojasi trečioji šalis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, nepaisant Pardavėjo rekomendacijų ir Pirkėjo įsipareigojimų, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

9.5. Jeigu Pardavėjo E-PARDUOTUVĖJE yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. interneto svetainėse, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Žalos atveju kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginę žalą.

 

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas gali savo nuožiūra inicijuoti E-PARDUOTUVĘ, daryti įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų pakeitimas ar atšaukimas galioja tik iš anksto, t. y. nuo jų įvykdymo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el.paštu, nurodytu E-PARDUOTUVĖS skiltyje „Kontaktai“.
10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamos informacijos ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjo tinklo sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kylantys dėl šių Taisyklių įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Užsiregistruokite mūsų systemų mokymams

Mes žinome kaip teisingai valdyti sistemas